Cho 9 khách hàng vay gần nửa số vốn tự có, Sacombank nói gì?

24/04/2024
Sau khi kết luận của thanh tra Chính phủ được công bố, nhiều câu hỏi được đặt ra như: Sacombank có vi phạm quy định về cấp tín dụng? Nhóm 9 công ty vay gần nửa số vốn tự có của Sacombank có phải “sân sau” hay có mối liên hệ với ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank hay không...

Nguồn: