Cuộc đua tăng vốn ngân hàng: Từ một nhà băng vắng tên trong Top 10, sau 10 năm vọt lên dẫn đầu và bỏ xa Big 4

04/03/2024
Trái ngược với bảng xếp hạng tổng tài sản không có nhiều xáo trộn về thứ tự trong 10 năm qua, bảng xếp hạng vốn điều lệ các nhà băng có sự thay đổi rất lớn.

Nguồn: