HSBC: NHNN sẽ cắt giảm lãi suất lần cuối cùng trong chu kỳ nới lỏng

04/03/2024
Theo Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu HSBC, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất thêm 0,5 điểm % và sẽ là lần cắt giảm lãi suất cuối cùng trong chu kỳ nới lỏng hiện tại. Ngoài ra, HSBC vẫn thận trọng với những rủi ro gia tăng lạm phát tiềm ẩn, đặc biệt là do hiện tượng El Niño đang ngày càng nhiều hơn.

Nguồn: