OceanBank lỗ thấp nhất từ năm 2016, hợp tác cùng MB

24/04/2024
Năm 2021, tín dụng tăng 9,5%, dư nợ bán lẻ tăng 13%. Oceanbank sẽ phối hợp với MB triển khai chương trình cho vay hợp vốn, kể cả cho vay bán lẻ.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, ông Ngô Anh Tuấn, Tổng giám đốc OceanBank đề cập tổng tài sản cuối năm 2021 tăng 2%. Ngân hàng đã cơ cấu lại tài sản có sinh lời, tăng hiệu quả thu nhập.

Năm 2021, ngân hàng lỗ thấp nhất từ 2016 và trong 4 năm trở lại đây đã liên tục giảm lỗ lũy kế. Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,5%, trong đó huy động bán lẻ tăng 5%; huy động khách hàng doanh nghiệp tăng 2%. Hoạt động cấp tín dụng tăng 9,5%, trong đó dư nợ bán lẻ tăng 13%, dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 9%. 

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), OceanBank đã triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong năm 2021, ngân hàng đã cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ khoảng 400 khách hàng. Tổng dư nợ được cơ cấu lại khoảng 1.800 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho nhiều khách hàng. Công tác thu hồi xử lý nợ xấu/nợ có vấn đề đạt 95% kế hoạch. Chi phí hoạt động thấp hơn kế hoạch 179 tỷ đồng. 

OceanBank lỗ thấp nhất từ năm 2016, hợp tác cùng MB - Ảnh 1.

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 của OceanBank. Ảnh: OceanBank.

Năm 2022, OceanBank sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản, trong đó có triển khai nội dung công tác tổ đề án để phối hợp với đối tác thực hiện nhanh và hiệu quả việc hoàn thiện đề án tái cơ cấu do Chính phủ và NHNN chỉ đạo.

Ngân hàng cũng sẽ đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống trong mọi tình huống, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dư nợ, nợ quá hạn phát sinh, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, bám sát văn bản hướng dẫn thông tư 11 của NHNN. 

Bên cạnh đó, Oceanbank sẽ phối hợp với MB triển khai chương trình cho vay hợp vốn, kể cả cho vay bán lẻ, nghiên cứu phát triển một số sản phẩm làm lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng và tăng thương hiệu trên thị trường tín dụng.

Tại hội nghị, Đại tá Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB chia sẻ việc hợp tác với OceanBank vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội của MB. Theo lộ trình của NHNN, Chính phủ đã cho phép MB sẽ phối hợp cùng OceanBank kiểm tra, hệ thống dữ liệu và xây dựng phương án trình Chính phủ.

Theo sự chỉ đạo của NHNN, MB sẽ thảo luận cùng lãnh đạo OceanBank thiết kế chương trình phù hợp cho ngân hàng, trong đó cốt lõi là cách thức làm việc trong tương lai.

Nguồn: