Thêm một doanh nghiệp trên sàn bị ngân hàng siết nợ: Sở hữu chuỗi nhà sách, khách sạn có tiếng ở Tây Nguyên, toàn bộ hội đồng quản trị không nắm giữ cổ phần

04/03/2024
Tài sản đảm bảo gồm khách sạn, hầm đậu xe, cổng tường rào và các thiết bị đi kèm công trình xây dựng của doanh nghiệp được ngân hàng rao bán với giá khởi điểm là 86,7 tỷ đồng.

Nguồn: