Top 10 ngân hàng về tỷ lệ CASA: Thứ hạng của một nhà băng nhảy vọt, số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng gấp đôi chỉ trong 3 tháng

04/03/2024
Thứ hạng của nhà băng này về tỷ lệ CASA đã nhảy vọt từ 15 lên thứ 8 toàn ngành chỉ trong 3 tháng.

Nguồn: