Ngân hàng thứ 2 họp ĐHĐCĐ 2023: Dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE/HNX, trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để khích lệ nhân viên

24/04/2024
Ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như phát hành trái phiếu chuyển đổi, thoái vốn công ty AMC, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25% cho cổ đông, tăng vốn điều lệ lên 10.580 tỷ,...

Nguồn: