Giảm lãi suất điều hành: Bước đi chủ động, phù hợp với thực tiễn

04/03/2024
Quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN sẽ tạo điều kiện để các TCTD giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp, giảm một phần chi phí tài chính cho doanh nghiệp; tăng trưởng tín dụng vì thế được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn, qua đó hỗ trợ cho nền kinh tế

Nguồn: